Domingo 16 de Junio del 2019

CONVOCATÒRIA
CONVOCATORIA


Convocatòria pel Curs de Comissari de ring.

Dies 23, 24 i 25 de maig de 2017
Horari: de 18,00 a 20,00 h.
Exàmen: Dia 31 de maig de 2017
Lloc:     A.C.U.C.C.
           C/ Galileo, 340, 3er 2ona - 08028 Barcelona
Pràctiques obligatòries en la 86 Exposició Internacional Canina de Martorell            i XXI Exposició Nacional Canina Àrea de Barcelona (Martorell, 10 y 11              de juny de 2017)
Data màxima d'inscripció 12 de maig (places limitades)
Només per Socis de la A.C.U.C.C.
Import: 70,00 €
Sol·licitud: Mitjançant correu electrònic, indicant les dades de l'alumne, enviat            a informacion@caninacatalana.com.
Pagament: transferència bancària al compte c.c.c. 2100 0960 28 0200194944

                                             La Presidenta,


Convocatoria para el Curso de Comisario de ring.

Días 23, 24 y 25 de mayo de 2017
Horario: de 18,00 a 20,00 h.
Examen: Día 31 de mayo de 2017
Lugar:   A.C.U.C.C.
           C/ Galileo, 340, 3º 2ª - 08028 Barcelona
Prácticas obligatorias en la 86 Exposición Internacional Canina de Martorell            y/o XXI Exposición Nacional Canina Área de Barcelona (Martorell, 10 y             11 de junio de 2017)
Fecha máxima de inscripción 12 de mayo (plazas limitadas)
Sólo para socios de la A.C.U.C.C.
Importe: 70,00 €
Solicitud: Mediante correo electrónico, indicando los datos del alumno,            enviado a informacion@caninacatalana.com.
Pago: transferencia bancaria a la cuenta c.c.c. 2100 0960 28 0200194944

                                             La Presidenta,


                                                                                       26.04.2017