Martes 4 de Agosto del 2020


XXXVIII CONCURS NACIONAL CANÍ
IGUALADA 2010

25 de abril de 2010

Lloc del concurs: Igualada
Barcelona

Ver plano

INSCRIPCIÓ

TANCAMENT D'INSCRIPCIÓ 8 DE ABRIL DE 2010

 

JUTGES PREVISTOS  

GRUP I  SR. JOAN ALONSO
GRUP II  

   SCHNAUZERS

SRA. VANESSA MOYANO
   BULLDOG SR. JOAN ALONSO
   RESTA DEL GRUP   SRA. ROSA MARÍA BORRELL
GRUP III SR. DAVID RAMOS
GRUP IV SR. DAVID RAMOS
GRUP V SRA. VANESSA MOYANO
GRUPO VI SR. DAVID RAMOS
GRUP VII SR. DAVID RAMOS
GRUP VIII SR. JOAN ALONSO
GRUP IX SRA. VANESSA MOYANO
GRUP X   SR. DAVID RAMOS

FINALS

GRUP I SR. JOAN ALONSO
GRUP II SRA. ROSA MARÍA BORRELL
GRUP III SR. DAVID RAMOS
GRUP IV SR. DAVID RAMOS
GRUP V SRA. VANESSA MOYANO
GRUP VI SR. DAVID RAMOS
GRUP VII SR. DAVID RAMOS
GRUP VIII SR. JOAN ALONSO
GRUP IX SRA. VANESSA MOYANO
GRUP X SR. DAVID RAMOS
MILLOR PARELLA SR. JOAN ALONSO
MILLOR GRUP DE CRIA SR. DAVID RAMOS
B.I.S. CADELL SRA. VANESSA MOYANO
B.I.S. ABSOLUT SRA. ROSA MARÍA BORRELL

PREUS INSCRIPCIÓ CONCURS NACIONAL

Classe CH, A, T, I, J
Socis
No socis
Data Límit de Tancament
fins al 8-04-2010
fins al 8-04-2010
Primer gos
18,40 €
23,00 €
Segon gos
13,50 €
18,00 €
Tercer gos i següents
  9,10 €
13,00 €
Classe Parelles
14,40 €
18,00 €
Classe Grup de Cria
Gratis
Gratis


Cadells, Babys (Tots)
Socis
No socis
Data Límit de Tancament
fins al 8-04-2010
fins al 8-04-2010
Primer gos
14,00 €
17,00 €
Segon gos
11,00 €
14,00 €
Tercer gos i següents
  9,00 €
11,00 €


[ CLASSES I LA SEVA DEFINICIÓ ]RACES ESPANYOLES i VETERANS (excepte cadells) 50% TARIFA ANTERIOR (en compte independent).

Els gossos en copropietat es facturen independentment dels d'un sol propietari. Per aplicar la tarifa de soci, tots els propietaris de l'exemplar han de ser socis.


Apliqueu aquestes tarifes a la inscripció. És Imprescindible adjuntar còpia del justificant depagament, per correu, fax o arxiu gràfic (de reduït tamany, format *. jpg) adjunt a un correu electrònic. De no complir aquest requisit, els seus exemplars no s'inclouran en el Catàleg i no podran concursar.


TARIFES PUBLICITAT EN CATÀLEG

El Preu de publicitat per una pàgina interior en el catàleg de l'Exposició és de 60,00 € els socis, i de 90,00 € els no socis (en ambdós casos IVA inclòs).

FORMA DE PAGAMENT

El pagament del cost de les inscripcions a l'Exposició, haurà de realitzar-se mitjançant:

 • Gir Postal dirigit a l'Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya.

 • Ingrés efectiu o Transferència Bancària al número de compte:
  c.c.c. 2100 0960 28 0200194944
  "la Caixa"
  IBAN ES03 2100 0960 2802 0019 4944
  BIC/ CODI SWIFT : CAIXESBBXXX

  ¡¡¡ IMPORTANT !!! : NOVA COMPTE D'INGRÉS

 • Pagament en oficina de l'Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya.


Recordeu Inscripció no pagat = Inscripció no rebuda